• Без рубрики

    «Челер-ой» во время большой перемены

    7″г»класс станцевали «Челер-ой» во время большой перемены. Большие молодцы. Ховен ышкаш хоюг, чымчак дуктуг, дээн-дээн. Холдер ышкаш чалгып, чаптып чыдар дээн-дээн. Ковей малы аалга сынмас болган, дээн-дээн. Сагган суду сава ажып долган, дээн-дээн. Ажы-толу эрес, хоглуг омак, дээн-дээн. Арат-чону хостуг бистин Тыва, дээн-дээн.#Шагаа2021#МБОУСОШ1ПГТКААХЕМ#Кызылскийкожуун

    Комментарии к записи «Челер-ой» во время большой перемены отключены